Om oss

Melody Rag Crew getting ready to Rock in the Workshop
Melody Rag Crew getting ready to Rock in the Workshop

Det svenska rockbandet Melody Rag har sin bas i staden Malmö och bandets senaste skiva, "Harlequin Blues", har fått bra respons både nationellt och internationellt. Musiken kan bäst beskrivas som klassisk melodiös hårdrock med rötter som sträcker sig från 1970-talet och framåt, där influenser av blues, folk och progressiva element kan urskiljas. Med andra ord är det en bred palett målad med en bred pensel som sveper över deras sound, ändå med en gemensam tråd som löper genom musiken. Texterna omfattar både mörker och humor, liksom vardagliga iakttagelser och mänskliga relationer. Live är Melody Rag en kraft att räkna med och interaktionen med publiken är en stor del av framträdandet.

The Swedish rock band Melody Rag is based in the city of Malmö, and their latest album, "Harlequin Blues," has received positive feedback both nationally and internationally. Their music can best be described as classic melodic hard rock with roots that stretch from the 1970s and onwards, with influences of blues, folk, and progressive elements discernible. In other words, it's a broad palette painted with a wide brush that sweeps across their sound, yet with a common thread running through the music. The lyrics encompass both darkness and humor, as well as everyday observations and human relationships. Live, Melody Rag is a force to be reckoned with, and interaction with the audience is a significant part of their performance.

Melody Rag is:

Daniel “Daxman” Axelsson: Lead vocals, lead and rhythm guitar

Joakim Seger: Lead and rhythm guitar

Vidir Thorisson: Bass and backing vocals

Thomas Springer: Drums

Contact: +46707472168